Video

Është një pamje paraprake e produkteve të tubave të çelikut, aksioneve, punëtorisë, zyrës, certifikatave dhe laboratorëve.

Është një pamje paraprake e produkteve Scaffolding, aksioneve, punëtorisë, zyrës, certifikatave dhe laboratorëve.

YOUFA është furnizues i verifikuar në Alibaba.com.

Punishtja e galvanizimit.

 Punëtori e tubave të çelikut në formë katrore dhe drejtkëndëshe.

 Qendra e testimit me certifikatë CNAS.