βίντεο

Είναι μια προεπισκόπηση προϊόντων χαλύβδινων σωλήνων, αποθέματος, εργαστηρίου, γραφείου, πιστοποιητικών και εργαστηρίων.

Είναι μια προεπισκόπηση προϊόντων Scaffolding, αποθέματος, εργαστηρίου, γραφείου, πιστοποιητικών και εργαστηρίων.

Το YOUFA είναι επαληθευμένος προμηθευτής στο Alibaba.com.

Συνεργείο Γαλβανισμού.

 Εργαστήριο τετράγωνων και ορθογώνιων σωλήνων χάλυβα.

 Κέντρο δοκιμών με πιστοποιητικό CNAS.