Χαλυβδοσωλήνα ψυχρής έλασης

Υλικό: χάλυβας ψυχρής έλασης
Στρογγυλή διάμετρος: 12mm έως 100mm
Τετράγωνη και ορθογώνια διάμετρος: 12x12mm έως 100x100mm.8x16mm έως 50x100mm
Πάχος: 0,8mm έως 2,2mm
Εφαρμογή: χαλύβδινος σωλήνας επίπλων και χαλύβδινος σωλήνας άλλης δομής.