د شانګهای د Disneyland پارک

د شانګهای د Disneyland پارک

د شانګهای د Disneyland پارک د یو موضوع په پارک کې پودونګ، د شانګهای د موقعيت لري، چې د ده د شانګهای د ډیزني وروستې برخه ده. د رغونې د اپریل په 8، 2011. د پارک پرانستل شو د جون په 16، د 2016 کال پيل شو.

په دغه پارک کې د 3.9 کيلومتره مربع (1.5 ګنل مربع) یوه سیمه تر پوښښ لاندې، په لګښت 24.5 میلیارده RMB، او د 1.16 کیلومتره مربع مساحت (0.45 مربع ګنل) په ګډون. برسېره پر دې، د شانګهای د Disneyland چاره لري ټول ټال 7 کيلومتره مربع (2.7 ګنل مربع)، مګر د دې پروژې چې د 3.9 کيلومتره مربع (1.5 ګنل مربع) د لومړي پړاو لپاره، لپاره چې په راتلونکي کې د پراختیا د دوه نورو سيمو کې شتون لري.

میکی Avenue، د تصور بڼ، Fantasyland، خزانه Cove، پېښه Isle، Tomorrowland، او Toy کیسه د ځمکې د: دغه پارک اووه سټوديو سيمو کې لري.