شانگهای پارک دیزنی لند

شانگهای پارک دیزنی لند

شانگهای پارک دیزنی لند پارک واقع در Pudong، شانگهای، این است که بخشی از شانگهای دیزنی توچال است. ساخت و ساز در 8 آوریل 2011. افتتاح پارک در 16 ژوئن 2016 آغاز شد.

این پارک با مساحت 3.9 کیلومتر مربع (1.5 مایل مربع)، هزینه 24.5 میلیارد RMB، و از جمله به مساحت 1.16 کیلومتر مربع (0.45 مایل مربع). علاوه بر این، شانگهای دیزنی لند توچال در مجموع از 7 کیلومتر مربع (2.7 مایل مربع)، به جز برای فاز اول این پروژه است که 3.9 کیلومتر مربع (1.5 مایل مربع)، دو بیشتر مناطق برای گسترش در آینده وجود دارد.

این پارک دارای هفت حوزه مضمون: میکی خیابان، باغ تخیل، در Fantasyland، خور گنج، ماجراجویی جزیره، فردا، و داستان اسباب بازی زمین.