• 1

hoş geldiňiz

PROFILE

Youfa 2000-nji ýylyň 1-nji iýulynda esaslandyryldy we Hytaýyň önümçilik senagatynda TOP 500 kärhanasynyň arasynda 16 ýyl bäri ady agzaldy.Häzirki wagtda 13 zawodda takmynan 9000 işgär we 293 önümçilik liniýasy bar.2018-nji ýylda önümçiligimiziň mukdary 16 million tonna polat turba bolup, dünýäde 250 müň tonna eksport edildi.

Korporasiýa medeniýetimize “dostluk, hyzmatdaşlyk we ýeňiş gazanmak” medeniýetine eýerýäris;we “Youfa” işgärlerimiz sazlaşykly jemgyýete goşant goşmak üçin “Özüňe gitmek, hyzmatdaşlara ýetmek, ýüz ýyllyk ufaufa we sazlaşyk gurmak” wezipesini hemişe ýatda saklaýarlar.

Esasan ERW, SAW, Galvanizli, Boş Bölüm polat turbalary we polat-plastmassa birleşme, Poslama garşy örtük polat turbalaryny öndürýäris.

 • TIANJIN YOUFA ÖNÜMLER BAZASY

  TIANJIN YOUFA ÖNÜMLER BAZASY

 • TANGSHAN YOUFA ÖNÜMLER BAZASY

  TANGSHAN YOUFA ÖNÜMLER BAZASY

 • HANDAN YOUA ÖNÜMLERINIAS BAZASY

  HANDAN YOUA ÖNÜMLERINIAS BAZASY

 • SHAANXI YOUFA ÖNÜMLER BAZASY

  SHAANXI YOUFA ÖNÜMLER BAZASY

 • LIYANG ÖNÜMLER BAZASY

  LIYANG ÖNÜMLER BAZASY

 • HULUDAO API turba zawody

  HULUDAO API turba zawody

 • CHENGDU UNUNGANGLIAN LOGISTIKASY

  CHENGDU UNUNGANGLIAN LOGISTIKASY

 • Gowy abraý

  Gowy abraý

  Hytaý 100-e golaý ýurda marka we eksportda öňdebaryjy 500 kärhana senagaty

 • Gaty hil gözegçiligi

  Gaty hil gözegçiligi

  CNAS şahadatnamasy bilen 3 milli akkreditlenen barlaghana

 • Baý tejribe

  Baý tejribe

  Polat turbalary öndürmekde we 250 müň tonnadan gowrak eksportda 22 ýyl

 • Uly önümçilik kuwwaty

  Uly önümçilik kuwwaty

  16 million tonnadan gowrak önümçilik kuwwaty

 • Uly maýa

  Uly maýa

  0,1 milliard ABŞ dollarynyň eksport mukdary